Prövningstillstånd meddelat i mål om inställande av allmän sammankomst enligt ordningslagen

Mål: 2182-23
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om en allmän sammankomst får ställas in med stöd av
2 kap. 23 § ordningslagen (Mål nr 2182-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2114-22)