Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Mål: 3894-23
Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om värdet av uttag ur enskild näringsverksamhet ska beräknas utifrån dispositionsrätt eller faktiskt nyttjande (Mål nr 3894-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6342-22).