Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Mål: 7600-22
Fråga om en utlänning omfattas av personkretsen asylsökande i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. när personen fått avslag på sin asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd för arbete, s.k. spårbyte (Mål nr 7600-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2090-22).