Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och skattetillägg m.m.

Mål: 5595--5598-23
Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om handläggningen av målen har dröjt på ett sådant sätt att det finns skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg(Mål nr 5595–5598-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6931–6934-20).