Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 4144-23, 4148-23, 4332-23

Målen gällde rätten att ta del av raderade e-postmeddelanden som var möjliga att återskapa genom e-postsystemets funktion ”Återskapa borttagna objekt”. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att e-postmeddelandena inte längre hanterades inom respektive myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information. E-postmeddelandena var därför säkerhetskopior och inte allmänna handlingar.