Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 7484-23

Fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet för uppgift om domstolsanställdas födelseår och ålder.