Prövningstillstånd meddelat i mål om förordnande av styrelseledamot

Mål: 4305-23
Fråga om en styrelse i en stiftelse kan vara beslutför med stöd av 2 kap. 12 § stiftelselagen (1994:1220) när den består av färre styrelseledamöter än det lägsta antal som ska finnas enligt stiftelseförordnandet (Mål nr 4305-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 38-23).