Prövningstillstånd meddelat i mål om utfärdande av pass

Mål: 5202-23
Fråga om förutsättningarna för att bifalla en ansökan om vanligt pass när det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden (Mål nr 5202-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1937-23).