Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Mål: 1126-23, 3513-23, 5394-23
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är under vilka förutsättningar ett krav på återbetalning av assistansersättning kan riktas mot en assistansanordnare (Mål nr 1126-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2128-21). (Mål nr 3513-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6413-22). (Mål nr 5394-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3178-22).