Beslut i mål om rättsprövning

Mål: 927-23
Beslut i mål om rättsprövning

En länsstyrelse har avvisat ett överklagande av en underrättelse från Trafikverket. Regeringen har därefter avslagit överklagandet av länsstyrelsens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ansökan om rättsprövning eftersom regeringens beslut endast innefattade en prövning av om det var rätt av länsstyrelsen att avvisa överklagandet. Regeringens beslut innefattade inte någon prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter.