Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

Mål: 7360--7361-23
Fråga om ett livförsäkringsföretags verksamhet som består av mottagen återförsäkring avseende sjuk- och olycksfallsrisker ska beskattas med avkastningsskatt eller inkomstskatt (Mål nr 7360-7361-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2822-2823-22).