Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 644-24
Rätt att ta del av allmän handling.

Målet gällde rätt att ta del av en handling i ett mål i Kammarrätten i Stockholm. Handlingen utgjordes av ett beslut om upphörande av psykiatrisk tvångsvård.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att hälso- och sjukvårdssekretessen inte gäller i fråga om sådana beslut. Då sekretess för uppgifterna inte heller kunde anses föreligga på någon annan grund skulle de lämnas ut till klaganden.