Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet

Mål: 6546-23
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt kammarrättens beslut att vägra
prövningstillstånd i ett mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet eftersom det inte krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva överklagandet.

Ett specialistidrottsförbund hade överklagat Sveriges Riksidrottsförbunds beslut att fördela vissa stöd till specialistidrottsförbunden till förvaltningsrätten och sedan vidare till kammarrätten. Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet inte finns några särskilda föreskrifter om krav på prövningstillstånd i kammarrätten. Prövningstillstånd kunde därför inte vägras. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därmed kammarrättens beslut och visade målet åter till kammarrätten för ny handläggning.