Kostnad för kopior av allmänna handlingar

E-post

Många handlingar finns digitalt och kan skickas med e-post (till exempel domar utan underskrift).

Myndigheter tar ut avgifter för beställningar som omfattar tio handlingar eller fler. De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar två kronor styck.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tar myndigheter ut en avgift om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor. 

Papperskopior

Du får betala en avgift om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

Ljud och bildfiler på CD/DVD eller USB-sticka 

120 kronor per CD/DVD eller USB-sticka 

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2023-08-10