Rätten att ta del av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som domar och beslut, om de inte är skyddade av sekretess.

Högsta förvaltningsdomstolen gör alltid en sekretessprövning innan utlämnande av en handling.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den. Du har rätt att vara anonym när du tar del av en allmän handling. Du kan få kopior på handlingar levererade på olika sätt. Kostnaden för kopior är reglerad i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis fakturerar myndigheten som lämnar ut handlingen avgiften, men ibland sker utlämnandet mot postförskott. 

Om du vill vara anonym kan du besöka domstolen och hämta ut handlingarna samt betala eventuell avgift kontant. Vid besök på domstolen kan du alltid ta del av allmänna handlingar utan avgift. 

Uppdaterad
2020-07-22