Ansöka om återställande av försutten tid

Återställande av försutten tid innebär att du kan få ett överklagande eller en ansökan prövad trots att överklagande- eller ansökningstiden har löpt ut.

Högsta förvaltningsdomstolen kan bevilja återställande av försutten tid om du har en giltig ursäkt, så kallat laga förfall, för att ha missat (försuttit) fristen. Det innebär att du ska visa att förseningen beror på något som du inte kunde råda över eller hade anledning att räkna med, till exempel att en allvarlig sjukdom hindrade dig från att skicka in ditt överklagande i tid.

Det krävs inte prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla din ansökan om återställande av försutten tid.

Det här ska din ansökan innehålla

I din ansökan ska du uppge:

  • Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer där du kan nås på dagtid.
  • E-postadress.
  • Vilken dom eller vilket beslut din ansökan om återställande av försutten tid avser, det vill säga mål- eller ärendenummer samt dag för dom/beslut.

Du ska uppge vilken fråga din ansökan avser och vilken domstol eller myndighet som senast prövade frågan. Du ska även ange vad du tycker är en giltig ursäkt för att du inte överklagade i tid.

Du skickar din ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen om den gäller återställande av försutten tid för överklaganden till regeringen eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Om ansökan gäller återställande av försutten tid för överklaganden till förvaltningsrätt, förvaltningsmyndighet eller kammarrätt ska du skicka den till kammarrätten. 

Din ansökan om återställande av försutten tid behöver inte komma in till domstolen inom en viss tid.

 

Uppdaterad
2023-12-05