Så överklagar du Skatterättsnämndens förhandsbesked

Krävs prövningstillstånd?

Det krävs inte prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen när du överklagar ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Vart skickar jag överklagandet?

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Skatterättsnämnden. Nämnden prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Överklagandet ska ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av förhandsbeskedet.

Uppdaterad
2019-05-20