Så överklagar du Skatterättsnämndens förhandsbesked

Det krävs inte prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen när du överklagar ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Skatterättsnämnden. Nämnden prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av förhandsbeskedet.

Uppdaterad
2019-05-20