Högsta förvaltningsdomstolens justitieråd

Justitieråd HFD
Från vänster övre rad: Thomas Bull, Kristina Svahn Starrsjö, Magnus Medin, Margit Knutsson, Ulrik von Essen, Marie Jönsson, Henrik Jermsten och Linda Haggren. Från vänster nedre rad: Martin Nilsson, Inga-Lill Askersjö, Leif Gäverth, Helena Jäderblom, Per Classon, Kristina Ståhl, Mats Anderson, och Mahmut Baran
Uppdaterad
2023-06-16