Högsta förvaltningsdomstolens justitieråd

Justitieråd HFD
Från vänster: Mats Anderson, Thomas Bull, Ulrik von Essen, Per Classon, Mahmut Baran, Margit Knutsson, Kristina Ståhl, Helena Jäderblom, Leif Gäverth, Inga-Lill Askersjö, Linda Haggren, Martin Nilsson, Henrik Jermsten och Magnus Medin. (Marie Jönsson och Kristina Svahn Starrsjö ej på bilden)
Uppdaterad
2022-11-24