Mediegruppen

Om du har mer allmänna frågor som rör juridik och domstolsfrågor kan du kontakta Sveriges Domstolars mediegrupp. Mediegruppen består av domare som särskilt åtagit sig att vara tillgängliga för kontakter med media.

Domarna i mediegruppen uttalar sig inte som företrädare för Sveriges Domstolar eller för enskilda domstolar utan i sin egenskap av domare. De kommer att ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Domare i tingsrätter

Adelswärd Thed - Chefsrådman, Lunds tingsrätt

Telefon: 046-16 04 00, 070-765 79 72

Alm Patrik - Chefsrådman, Solna tingsrätt

Telefon: 08-561 659 06 

Bohlin Fredrik - Rådman, Ystads tingsrätt

Telefon: 0411-691 28, 0703-80 15 60

Ekdahl Nils Petter - Chefsrådman, Lunds tingsrätt

Telefon: 046-16 04 02

Eneljung Robert - Rådman, Göteborgs tingsrätt

Telefon: 031-701 11 41

Heister Jacob - Rådman, Malmö tingsrätt

Telefon: 040-35 30 30

Johansson Pia - Lagman, Halmstads tingsrätt

Telefon: 035-15 25 49, 070-857 75 69

Koch Erland - Rådman, Stockholms tingsrätt

Telefon: 08-561 652 31

Pålbrant Nils - Rådman, Uppsala tingsrätt

Telefon: 018-431 60 72

Påle-Bartes Karin - Rådman, Södertörns tingsrätt

Telefon: 08-561 662 73

Roos Olof - Sft chefsrådman, Nacka tingsrätt

Telefon: 08-561 656 82, 072-2065256

Rosenmüller Carl, Rådman Stockholms tingsrätt

Telefon: 08-561 651 88

Sjösten Mats - Lagman, Varbergs tingsrätt

Telefon: 0340-62 84 20, 070-550 79 46

Strinäs Lennart - Chefsrådman, Malmö tingsrätt

Telefon: 040-35 33 93, 070-767 74 02

Westerlund Carin - Rådman, Domstolsverket

Telefon: 070-606 72 09

Maria Wetterstrand - Rådman, Uppsala tingsrätt

Telefon: 018-431 60 07 

Weyler Martin - Rådman, Solna tingsrätt

Telefon: 08-561 658 22, 070-839 73 40

Domare i hovrätter

Andersson Martin - Hovrättsråd, Göta hovrätt

Telefon: 036-15 65 52

Hagsgård Anders - Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige

Telefon: 031-701 22 62, 070-573 22 60

Hölcke Maria - Hovrättsråd och vice ordförande, Svea hovrätt

Telefon: 08-561 671 20

Högström Mirja - Hovrättsråd och vice ordförande, Svea hovrätt

Telefon: 08-561 671 18

Olsson Per - Hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Telefon: 040-35 58 42

Palmkvist Ragnar - Hovrättslagman, Svea hovrätt

Telefon: 070-203 29 96

Regnér Emma - Administrativ direktör, Hovrätten över Skåne Blekinge

Telefon: 040-35 53 104

Sundström Erik - Hovrättspresident, Hovrätten för Övre Norrland

Telefon: 090-17 20 55

Swahn Mikael - Hovrättsråd och vice ordförande, Svea hovrätt

Telefon: 08-561 671 14, 070-962 88 60

Söderström Göran - Hovrättsråd, Svea hovrätt

Telefon: 08-561 675 07

Domare i Högsta domstolen

Reimer Stefan - Justitieråd, Högsta domstolen

Telefon: 08-561 66 610

Domare i förvaltningsrätter

Biörklund Uggla Charlotte - Rådman, Förvaltningsrätten i Malmö

Telefon 040 - 35 39 26, 0708-14 27 89

Islander Peter - Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Göteborg

031-732 70 14

Åberg Håkan - Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Telefon: 08-561 681 48

Domare i kammarrätter

Liljeqvist Peder - Kammarrättslagman, Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Telefon: 08-561 693 38

Stegeland Dag - Kammarrättspresident, Kammarrätten i Göteborg

Telefon: 031-732 74 23, 0709-10 56 55

Domare i mark- och miljödomstolar

 

Gerrevall Marie - Stf chefsrådman, Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Telefon: 0470-56 01 72, 070-687 69 93

Karlström Inge - Rådman, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Telefon: 08-561 657 21, 070-185 53 80

Domare i hyres- och arrendenämnder

Lycke Vanja, Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Telefon: 08-561 66 557

Lönnaeus Ylva - Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Malmö

Telefon: 040-35 34 08

Uppdaterad
2022-09-16