Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om förberedelse till mord m.m.

Mål: B 5444-19
Hovrätten har idag fastställt att den person som utpekats som ledare för ett kriminellt nätverk i Göteborg har gjort sig skyldig till förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt häleri. Hovrätten har vidare skärpt det utdömda fängelsestraffets längd. De båda medtilltalade männen har frikänts från förberedelse till mord och grovt vapenbrott men dömts för grovt häleri respektive grovt häleri och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.

Hovrätten har funnit att det är bevisat att den s.k. gängledaren har disponerat en telefon som använts tillsammans med s.k. GPS-puckar i syfte att lokalisera målsäganden, en stulen och falskskyltad bil samt vapen och ammunition. Mannens befattning med föremålen, vilka ska betraktas som föremål ägnade att användas som hjälpmedel vid brott, vad som framkommit om hans position i ett kriminellt nätverk och den pågående konflikten mellan honom och målsäganden samt de attentat som målsäganden tidigare varit utsatt för, ger enligt hovrätten inte utrymme för någon annan slutsats än att mannens syfte varit att ta livet av målsäganden. Han döms därför för förberedelse till mord.

Även de båda medtilltalade männen har disponerat telefonen samt den stulna och falskskyltade bilen. Ingen av dem har dock bevisats ha tagit befattning med vapnet eller ammunitionen. Bland annat mot denna bakgrund och ytterligare omständigheter som framkommit har hovrätten funnit att det avseende dem saknas tillräcklig bevisning för slutsatsen att de varit delaktiga i att förbereda ett mord på målsäganden. Åtalet för förberedelse till mord och grovt vapenbrott mot dem ogillats därför.