Huvudförhandling i mål B 4402-20, angående mord (åhörarplatser)

Mål: B 4402-20
På grund av rådande omständigheter med coronavirussjukdomen covid-19 är åhörarplatserna vid huvudförhandlingen i mål B 4402-20, angående mord, begränsade.

Huvudförhandlingen kommer att äga rum den 16-17 september 2020 samt den 5 oktober och den 8 oktober 2020 i hovrättens största sal, med flest åhörarplatser. Det finns inte möjlighet att varken på hovrätten eller närliggande domstol tillhandahålla större eller extra sal med fler åhörarplatser.

De åhörarplatser som finns är reserverade för anhöriga och massmedia.