Hovrätten ogillar åtal för hets mot folkgrupp vid NMR:s demonstration i Göteborg den 30 september 2017

Mål: B 5303-19
Hovrätten avvisar delar av åtalet eftersom det grundar sig på innehållet i tryckta skrifter. Vid prövning av återstående omständigheter kommer hovrätten fram till att det samlade agerandet inte har utgjort hets mot folkgrupp. Hovrätten dömer flera av de tilltalade för våldsamt upplopp.

Åklagarna har gjort gällande att flera omständigheter sammantagna vid demonstrationen har inneburit att det spritts ett meddelande som uttrycker missaktning mot andra folkgrupper än främst den nordiska. Hovrätten bedömer att delar av åtalet, bl.a. att demonstranterna burit partijackor med NMR:s symbol tyrrunan och fanor med tyrrunan, avser tryckta skrifter som ska prövas i tryckfrihetsmål där Justitiekanslern bestämmer om åtal ska väckas. Hovrätten avvisar därför åtalet i dessa delar.

Vid bedömningen av återstående omständigheter anser hovrätten bl.a. att det inte är visat att tyrrunans närmare koppling till den nationalsocialistiska rörelsen under 1930- och 1940-talen var allmänt känd vid tidpunkten för demonstrationen. Användningen av träsköldar med målad tyrruna når enligt hovrätten inte heller tillsammans med övriga omständigheter upp till den nivå av missaktning som krävs för att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp.

Två av rättens ledamöter är skiljaktiga och vill döma en av de tilltalade, som höll ett tal under demonstrationen, för hets mot folkgrupp.

Hovrätten fastställer tingsrättens fällande dom avseende våldsamt upplopp mot flera av de tilltalade och dömer ytterligare en person för samma brott.