Studiebesök

En viktig regel i en rättsstat är att medborgarna och massmedia ska ha insyn i domstolarnas arbete. Därför är som huvudregel en rättegång (eller huvudförhandling, som vi säger på juristspråk) öppen för alla att komma och lyssna på. Hovrätten lägger ut planerade rättegångar på webben en vecka i förväg, se "Veckans rättegångar" på startsidan. Men ibland kan det vara svårt att hamna på ”rätt sorts” rättegång eller att förstå en rättegång i hovrätten. För er som vill komma till hovrätten i grupp har vi därför gjort ett särskilt ”introduktionspaket”.

På hovrätten har bildats en arbetsgrupp som ansvarar för dess introduktioner. Du når gruppens medlemmar via hovrättens växel 031-701 22 00. I introduktionen ingår bl.a. information om hovrättens roll, vilka typer av mål det finns här, vad det är som hovrätten har att ta ställning i olika rättegångar, information om olika straff samt givetvis om det mål som besöket ska sitta med på. Normalt får Du som lärare eller gruppledare i förväg den överklagade tingsrättsdom som rättegången ska handla om. Vi sätter stort värde på att Du kontaktar oss i god tid före besöket. Detta underlättar för oss när vi ska hitta ”rätt” rättegång i rätt sal! Vi tar inte emot skolklasser från lägre årskurs än 9:an. En förhandlings karaktär kan dessutom göra att vi inte anser ett studiebesök lämpligt för så unga besökare. Planeringen av studiebesök måste naturligtvis också anpassas efter den dömande verksamhetens behov. Vi försöker dock alltid att ordna ett bra studiebesök för de som är intresserade.

Vår arbetsgrupp, som kallas Sting, kan också anordna informationsträffar som inte omfattar en rättegång för Din klass eller grupp. Ni kommer till oss eller vi kommer till er! Kontakta oss gärna.

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21