Våra lokaler

Sedan april 1994 har hovrätten sin verksamhet förlagd till Broströmiahuset vid Packhusplatsen. Broströmia uppfördes åren 1926-1928 som huvudkontor för Broströms rederi AB, ett familjeföretag som redan vid sekelskiftet utgjorde Sveriges största rederi och därefter successivt utvecklades till ett sjöfartsimperium av dittills oanade mått.

Efter sjöfartskris och varvskris tog storhetstiden slut på 1980-talet. Broströmskoncernen och Broströmia togs över av nya ägare. Broströmia ägs numera av Platzer Fastigheter AB.

Under perioden 1993 - våren 1994 undergick Broströmia en omfattande om- och tillbyggnad för att lokalerna skulle anpassas till hovrättens verksamhet. Fasaden och den monumentala entrén samt vestibulen med ett tak uppburet av kraftiga kolonner i jämtländsk kalksten lämnades dock oförändrade liksom det styrelserum varifrån rederiimperiet styrdes. Arkitekter för ombyggnaden var Liljewall arkitekter AB. Den ursprungliga byggnaden hade som arkitekter Sven Steen och Vilhelm Mattsson.

Broströmia innefattar sex våningsplan med kontorsrum samt rättssalar, sammanträdesrum och bibliotek.

Hovrätten för Västra Sverige. Packhusplatsen 6, Göteborg
Hovrätten för Västra Sverige. Packhusplatsen 6, Göteborg
Uppdaterad
2022-09-14