Våra konton i sociala medier

Flera myndigheter inom Sveriges Domstolar är aktiva i sociala medier. Här hittar du mer information om vilka konton som du kan följa.

YouTube

Sveriges Domstolar har en gemensam YouTube-kanal som administreras av Domstolsverket. I denna kanal hittar du filmer som Domstolsverket eller domstolarna producerar.

Twitter

Twitter används främst för att förmedla nyheter till media och andra intressenter. Twitter är en viktig kanal i Sveriges Domstolars arbete med mediefrågor. Domstolsverkets presstjänst har ett konto som länkar till pressmeddelanden och annan information från domstolarna och Domstolsverket.

Facebook

Facebook-sidorna "Bli nämndeman" och "Bli notarie" informerar om hur det är att arbeta som nämndeman respektive notarie. Sidorna administreras av Domstolsverket.

LinkedIn

På LinkedIn förmedlar Domstolsverket kulturbärande och profilerande innehåll om Sveriges Domstolar med fokus på lediga jobb och andra nyheter som handlar om hur det är att arbeta inom Sveriges Domstolar. Domstolsverket har både en egen sida och administrerar en sida för hela Sveriges Domstolar.

Instagram

Domstolsverket administrerar Sveriges Domstolars gemensamma konto på Instagram (som för närvarande är vilande).

Domstolar på Instagram

Viktigt att veta om våra konton

Respektive myndighet ansvarar för innehållet som publiceras på myndighetens konton. De konton som har "Sveriges Domstolar" som avsändare ansvarar Domstolsverket för. 

 

Riktlinjer

Användare får inte publicera inlägg eller kommentarer som

  • utgör olaga hot, olaga integritetsintrång, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, offentlig uppmaning till särskilt allvarlig brottslighet, intrång i annans upphovsrätt eller på annat sätt bryter mot svensk lag,
  • innehåller kränkande uppgifter om en person,
  • inte håller sig till ämnet, till exempel marknadsföring eller spam,
  • innehåller känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter om en annan person,
  • inte håller en god samtalston.

Inlägg eller kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att raderas från myndighetens konton. Personer som bryter mot reglerna kan även komma att blockeras och rapporteras vidare.

Inlägg blir allmän handling

Tänk på att sidor i sociala medier är öppna för alla att läsa och det som publiceras blir en allmän handling hos den aktuella myndigheten.

Om du vill komma i kontakt med en domstol eller med Domstolsverket direkt i ett enskilt ärende, hittar du kontaktuppgifter här:

Personuppgifter i sociala medier

Respektive myndighet ansvarar för den personuppgiftsbehandlingen som sker i myndighetens konton i de sociala medierna. Det gäller både de uppgifter som myndigheten själv publicerar, men också för vad andra skriver i olika inlägg och kommentarer på myndighetens sida. 

 

Uppdaterad
2021-05-05