Rådgivning och rättshjälp

Om du behöver juridisk rådgivning kan du vända dig till en advokatbyrå. Under vissa förutsättningar kan du få ekonomiskt stöd. Domstolar kan däremot inte ge dig råd, eftersom de ska vara objektiva och opartiska.

På vår gamla webbplats finns mer information om rådgivning och rättshjälp.

Publicerad
2019-09-15
Uppdaterad
2019-09-15