Eva Wendel Rosberg

Den första kvinnliga hovrättslagmannen vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Eva Wendel Rosberg, den första kvinnliga hovrättslagmannen vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.

En hovrättslagman är en ordinarie domare och chef över en avdelning på hovrätten. Sveriges första kvinnliga hovrättslagman var Birgitta Blom (1929-2012) som utnämndes vid Svea hovrätt 1975. I Hovrätten över Skåne och Blekinge var Eva Wendel Rosberg (f. 1955) första kvinna på samma post.

Eva Wendel Rosberg föddes i Malmö, studerade juridik i Lund och blev färdig med sin juris kandidatexamen 1979. Efter examen flyttade hon till Stockholm och arbetade några månader som banktjänsteman. Därefter fullgjorde Eva Wendel Rosberg sin notarietjänstgöring, en kombinationstjänstgöring vid Polismyndigheten i Södertälje och vid Södertälje tingsrätt. Hösten 1982 antogs hon som fiskal till Hovrätten över Skåne och Blekinge, och efter att ha blivit godkänd som assessor arbetade hon som sekreterare i ett antal statliga utredningar.

År 1996 fortsatte Eva Wendel Rosberg sin domarkarriär, först som rådman vid Malmö tingsrätt där hon sju år senare befordrades till chefsrådman. I januari 2007 tillträdde hon som första kvinnliga hovrättslagman vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. Eva Wendel Rosberg slutade som hovrättslagman under sommaren 2008 då hon utnämndes till lagman vid Malmö tingsrätt, en tjänst som hon hade fram till sin pensionering 2020.

Under åren på Malmö tingsrätt ökade bland annat andelen stora brottmål och en särskild brottmålsavdelning inrättades. Eva Wendel Rosberg var vid sidan om arbetet som lagman även engagerad som ledamot av Kriminalvårdens insynråd, som Sveriges representant i Europarådets rådgivande domarkommitté under åren 2011-2021 samt som ledamot i Domarnämnden och i åklagarnas tjänsteförslagsnämnd. Hon har även varit särskild utredare och expert i ett antal utredningar.

Under åren som lagman vid Malmö tingsrätt var Eva Wendel Rosberg också mycket engagerad i nätverket Hilda som skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Hilda är ett nätverk som stödjer kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet, och nätverket omfattar idag ett femtiotal kvinnliga jurister i ledande positioner. Målet med Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Eva Wendel Rosberg ansvarade för att tillsammans med kvinnliga kollegor inom advokatkåren och beredningsjurister vid tingsrätten arrangera och stå värd för uppskattade lunchföreläsningar i Malmö där kvinnliga jurister bjöds in och uppmuntrades att knyta nya professionella kontakter.

Uppdaterad
2022-05-12