Ylva Norling Jönsson

Den första kvinnliga hovrättspresidenten vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Ylva Norling Jönsson, den första kvinnliga hovrättspresidenten vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Varje hovrätt leds av en hovrättspresident som är chef för domstolen och ansvarar för verksamheten. Sveriges första kvinnliga hovrättspresident var Birgitta Blom (1929-2012) som utnämndes till hovrättspresident vid Svea hovrätt i Stockholm 1983.

Den första kvinnliga presidenten vid Hovrätten över Skåne och Blekinge är Ylva Norling Jönsson (f. 1960). Hon föddes i Stockholm men växte upp i Skåne där hon även studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin juristexamen 1983.

Efter universitetsstudierna arbetade Ylva Norling Jönsson som tingsnotarie i Landskrona och gick därefter vidare på domarutbildningen vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon inledde sin domarkarriär på Malmö tingsrätt 1999. Där stannade hon i knappt elva år, varav de sista tre åren som chefsrådman.

I december 2009 började Ylva Norling Jönsson som lagman, domstolschef, vid Helsingborgs tingsrätt, där hon var den första kvinnliga lagmannen i tingsrättens historia. Ylva Norling Jönsson stannade i Helsingborg fram till mars 2021 då hon tillträdde sitt nya uppdrag som den första kvinnliga presidenten för Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Utöver domarkarriären har Ylva Norling Jönsson under åren även varit särskild utredare och expert i flera statliga utredningar, bland annat Utsökningsutredningen 2016, Fastighetsmäklarutredningen 2017 och Rekonstruktionsutredningen 2021. Hon har även varit ordförande i Notarienämnden samt är ledamot i Fideikommissnämnden.

Uppdaterad
2022-05-12