Inför besöket

Entrén ligger mitt i domstolsbyggnadens norrfasad, mitt emot Riddarholmskyrkan. 

Om du är kallad till domstolen, kom ihåg att ta med dig kallelsen vid besöket. I den står målnumret och vilken sal den muntliga förhandlingen ska hållas i.

För att öka din trygghet och säkerhet i domstolens lokaler genomgår parter och övriga besökare en säkerhetskontroll vid domstolens entré.

 

Exteriört kammarrätten
Uppdaterad
2024-02-16