Mål: M 473-13

Avgörande

I ett mål om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft har ett villkor som innebar preciserade krav på placering av vindkraftverken inte ansetts miljömässigt motiverat.