Mål: M 1524-12

Avgörande

Mål om tillstånd till utbyggnad av småbåtshamn. Med vissa ändringar beträffande villkor för arbeten i vatten har mark- och miljödomstolens domslut fastställts.