Mål: F 6747-13

Avgörande

Fastställande av tomträttsavgäld för fastighet i Malmö kommun.