Mål: P 4553-14

Avgörande

Ansökan om bygglov för hotellbyggnad vid Yngsjö havsbad. Mark-och miljööverdomstolen har funnit att en byggnadshöjd om 5,8 meter inte kunde anses vara en liten avvikelse i förhållande till detaljplanens reglering om 5,0 meter som högsta byggnadshöjd.