Mål: M 2804-16

Avgörande

Domen i ett mål om förbindelsepunkt för anslutning till allmän va-anläggning som överlämnats från den nedlagda Va-nämnden till mark-och miljödomstol har undanröjts och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har brustit i den materiella processledningen genom att inte klarlägga parterna yrkanden och genom att inte se till att utredningen i målet fått den inriktning och omfattning som den typen av mål kräver.