Mål: M 11184-15

Avgörande

MÖD har, med hänsyn bland annat till ett områdes ekologiska status och naturvärde, inte tillåtit vattenuttag när vattenföringen understiger visst värde. Undantag har dock gjorts för vattenuttag som behövs för preparering av pister vid VM och världscupptävlingar. Även i dessa fall ska dock en minimigräns för uttag gälla.