Mål: M 2113-20

Avgörande

MÖD har ansett att de nya vattenrättsliga reglerna om moderna miljövillkor inte utgjort hinder mot länsstyrelsens beslut om förbud, denna gång vid äventyr av vite, avseende en vattenverksamhet som inte efterföljt ett sedan tidigare gällande förbud.