Mål: P 7169-22

Avgörande

Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut att anta detaljplan på grund av bristande underlag avseende fåglar. Vid sin prövning utgick mark- och miljödomstolen från de bestämmelser i artskyddsförordningen som då gällde. MÖD har funnit skäl att återförvisa målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.