Telefon, växel
031-732 70 00
Myndighetschef
Helena von Braun
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg
Postadress
Box 53197, 400 15 Göteborg
Geografiskt område (domkrets)
Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län.
Göteborg förvaltningsrätten exteriort