Telefon, växel
031-732 70 00
Myndighetschef
Helena von Braun
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg
Postadress
Box 53197, 400 15 Göteborg
Geografiskt område (domkrets)
Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län.
Göteborg förvaltningsrätten exteriort

Öppettider

Måndag–fredag: 08.00–16.00

Växel:

Måndag–fredag: 08.00–16.30

Ha gärna ditt målnummer till hands när du kontaktar oss. Då kan vi snabbare hjälpa dig vidare.

Begränsat öppethållande vid vissa dagar före helgdag:

Dagen före Alla Helgons dag 1 nov 2019 stänger förvaltningsrätten kl. 12.00.