Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 13792-20
Inhibition (uppskjuten verkställighet) av ett utvisningsbeslut innebär att även tidsfristen för frivillig avresa inhiberas.

Beräkning av tidsfrist för frivillig avresa vid inhibition av ett utvisningsbeslut.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå. 2020 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 16 500 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.