Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 11093-20
Ansökan om uppehållstillstånd för utlänning som befinner sig i Sverige med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat ska prövas i sak även efter beslut om utvisning.

En ansökan om uppehållstillstånd för en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och som befinner sig i Sverige ska prövas i sak även om utlänningen omfattas av ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå. 2020 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 16 500 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.