Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 7825-21
Migrationsverket har inte rätt att föra talan mot beslut om förordnande av offentligt biträde.

Migrationsverket har inte rätt att föra talan mot beslut angående förordnande av offentligt biträde. Utlänningslagen innehåller inte någon bestämmelse om vem som har rätt att överklaga ett sådant beslut. En bestämmelse om rätten att föra talan finns däremot i lagen om offentligt biträde. Av den framgår att beslut angående offentligt biträde får överklagas av den enskilde och Justitiekanslern. Detta gäller för alla beslut enligt denna lag.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå. 2021 avgjorde Migrationsöverdomstolen drygt 13 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.