Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 6923-21
När en familjemedlem för fram nya asylskäl hos migrationsdomstolen ska prövningen av hela familjens rätt till uppehållstillstånd hållas samman fram till att familjens rätt att stanna i Sverige kan avgöras.

När en familjemedlem för fram nya asylskäl först hos migrationsdomstolen ska utgångspunkten vara att prövningen av familjemedlemmarnas rätt till uppehållstillstånd hålls samman fram till att hela familjens rätt att stanna i Sverige kan avgöras.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som Migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagande mål från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå.