Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 1584-22
Migrationsdomstolen har skyldighet att utreda ett mål när en utlänning har kommunikationssvårigheter som kan påverka dennes förmåga att redogöra för asylskälen liksom bedömningen av utlänningens trovärdighet.

Migrationsdomstolens utredningsansvar aktualiseras när det är klarlagt att utlänningen har kommunikationssvårigheter och att dessa kan ha påverkat såväl utlänningens förmåga att redogöra för sina asylskäl som bedömningen av utlänningens trovärdighet.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2021 avgjorde Migrationsöverdomstolen drygt 13 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.