Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 11464-22
Kravet på hemvisttid i Sverige i medborgarskapsärende är uppfyllt när godtagbar förklaring till ändrad uppgift om födelsetid har lämnats. Målet återförvisas till Migrationsverket för prövning av övriga krav.

Fråga om godtagbar förklaring till ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av hemvisttid i medborgarskapsärende.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2022 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 12 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.