Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 8958-23
En tingsrättsdom som överklagats kan beaktas vid prövning av om en utlänning har rätt till uppehållstillstånd på grund av arbete.

Vid en prövning enligt 5 kap. 17 § första stycket utlänningslagen kan en brottmålsdom som inte fått laga kraft beaktas.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2022 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 12 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.