Officiell domstolsstatistik

Domstolsverket har ansvaret för Sveriges officiella statistik som rör domstolarnas verksamhet.

I domstolsstatistiken redovisas statistik över mål och ärenden vid de allmänna domstolarna, allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

Som statistikansvarig myndighet har Domstolsverket bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen:

Logotyp Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken. Det finns även en kvalitetsdeklaration av den officiella statistiken:

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Ansvarar för den officiella statistiken om brott och om personer som begår brott i Sverige.

Kriminalvården

Redovisar statistik och fakta om häkte, anstalt, frivård och återfall.

Har du frågor om domstolsstatistik är du välkommen att kontakta Domstolsverket: 

Uppdaterad
2020-02-21