Domsområde

Stockholms tingsrätts domsområde (det vill säga domkrets eller domsaga som är det geografiska område inom vilket en domstol är behörig att ta upp mål) omfattas av Stockholms innerstad och Lidingö. Gränserna för domsområdet bestäms i huvudsak av innerstadsförsamlingarna nedan.

 • Stockholms domkyrkoförsamling
 • S:t Johannes
 • Adolf Fredrik
 • Gustav Vasa
 • S:t Matteus
 • Engelbrekt
 • Hedvig Eleonora
 • Oscar
 • Maria Magdalena
 • Högalid
 • Katarina
 • Sofia
 • Västermalms församlingar

samt av

 • Lidingö kommun
Uppdaterad
2022-04-25