Fler beslut som överklagas till förvaltningsrätten

De flesta myndighetsbeslut kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du skickar ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet som i sin tur skickar det vidare till förvaltningsrätten.

Det här exempel på några vanliga beslut som kan överklagas.

Folkbokföringsbeslut

Du kan överklaga Skatteverkets beslut om folkbokföring. Överklagandet skickar du till Skatteverket. Beroendet på vad beslutet gäller skickar Skatteverket det vidare till förvaltningsrätten eller länsstyrelsen. Mer information finns i beslutet och på Skatteverkets webbplats.

Serveringstillstånd

Du kan överklaga kommunens beslut om serveringstillstånd. Överklagande skickar du till den kommun som fattat beslutet. De skickar det sedan vidare till förvaltningsrätten. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga.

Studiestöd

Du kan överklaga Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut. Överklagandet skickar du till CSN. Om överklagandet handlar om återbetalning av lån skickar CSN ärendet vidare till förvaltningsrätten. Övriga överklaganden lämnar CSN till Överklagandenämnden för studiestöd. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga.

A-kassa

Du kan överklaga a-kassans beslut. Överklagandet skickar du till a-kassan. De skickar ärendet vidare till förvaltningsrätten. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga.

Vapenlicens

Du kan överklaga Polismyndighetens avslag på ansökan om vapentillstånd. Överklagandet skickar du till Polismyndigheten. De skickar ärendet vidare till förvaltningsrätten. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga.

Jordbruk och djurhållning

Du kan överklaga de flesta av Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut om jordbruk och djurhållning. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga.


Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i beslutet

  I beslutet som du har fått från myndigheten finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

  Tänk på att du måste skicka in överklagandet inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig, och adressen, står i bilagan till beslutet.

 2. 2

  Skriv ett överklagande

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3

  Skicka till myndigheten

  Skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. De skickar i sin tur ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten.

  När överklagandet kommer in till domstolen meddelar de dig eller ditt ombud via brev eller e-post.

Handläggningstider

Olika mål tar olika lång tid att hantera och avgöra. Det kan bland annat bero på målets karaktär och omfattning.

Ungefärlig handläggningstid:

Relaterat innehåll

Uppdaterad
2021-09-03