Telefon, växel
08 - 561 670 00
Myndighetschef
Anders Perklev, hovrättspresident
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Stockholm
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 2290, 103 17 Stockholm
Geografiskt område (domkrets)
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län.
Leveransadress
Birger Jarls Torg 10, 111 28 Stockholm
Svea Hovrätt exteriort

Svea hovrätts presstjänst

Telefon 070-183 66 93 (för media)

Presstjänsten hjälper dig som är journalist att hitta information och rätt person inom Svea hovrätt. Presstjänsten är bemannad under hovrättens öppettider.

För specifika frågor om enstaka mål hänvisas i regel till de som dömer i det aktuella målet. Presstjänsten kan dock också bistå i frågor av allmän och principiell karaktär.

Öppettider

Måndag–fredag: 08.00–16.30

Begränsade telefontider från och med den 7 april 2020

Telefontiden är begränsad till vardagar kl. 08.30–15.00 med avbrott för lunch kl. 11.30–12.30.

Arkivet:

Telefontid: 09.00–12.00
Tfn: 08-561 673 30
Besökstid: 08.00–16.30

Begränsat öppethållande vid vissa dagar före helgdag:

  • Julafton och Nyårsafton: stängt
  • Skärtorsdagen: 08.00–14.30
  • Valborgsmässoafton: 08.00–12.00
  • Dagen före Alla Helgons dag: 08.00–12.00

Registratorskontoret

Tel: 08-561 671 70

 

 

Dataskyddsombud