Mål: ÖH 3864-16

RH 2017:3

Vägledande avgörande

Hovrätten konstaterade att hyresgästen hade sin huvudsakliga dygnsvila på annan plats än i prövningslägenheten. Hon hade därför inte behov av lägenheten som permanentbostad. Hyresgästen gjorde också gällande att hon hade behov av prövningslägenheten som bytesobjekt. För att det ska godtas som skäl för förlängning krävs att bytet är konkret och nära förestående. Så var inte fallet här. Således ej skäl för förlängning av hyresavtalet.

RH 2017:3